controls_toggle
player_volume
player_loop

Chúc Tiểu Nhii SNVV. Tuổi mới ngố hơn chút, học giỏi hơn chút, thông minh hơn chút và tất thắng đỗ Đại học nha!!! ^^"

CLB Thánh phán gửi tặng Hoàng Thị Quỳnh Nhii: HAPPY BIRTH DAY