Nee ơi 8/3 năm nay vui vẻ
Quà em tuy 0 xài được về bên ngoài
Nhưng có lẽ sẽ giúp nee vui hơn trong tinh thần :D
Em đã làm và viết lên những dòng này gửi nee
Chúc nee 8/3 vui vẻ thương và yêu nee duy nhất của em :'3
Chúc nee luôn là người phụ nữ tốt và mập như hêu :'3
LOVE NEE

Riven(Shjn) gửi tặng Nee-chan: 8/3 vui vẻ nhé nee già