ngủ đi, chị m đi ngủ đây. ppppppppppppppppp, mai rảnh ns chuyện tip

chị mày gửi tặng em Phước: chị m đi ngủ đây