.........................................
Đ M Ngủ Ngon nhé méo bít nói gì

Tú Vinh gửi tặng Phương Linh: Dell có gì để nói