controls_toggle
player_volume
player_loop

Chúc Bi ngủ ngon.Mơ những giấc mơ đẹp.Bữa nào xuống đây chơi với dì nửa tháng nhá..

dì Quỳnh Anh gửi tặng cháu Anh Khoa: Chúc bé ngủ ngon