KIM THẢO gửi tặng CHỊ TUYỀN: MỪNG CHÚA PHỤC SINH
controls_toggle
player_volume
player_loop

XIN TÌNH YÊU VÀ BÌNH AN CỦA ĐẤNG PHỤC SINH LUÔN Ở CÙNG CHỊ ĐỂ CHỊ LUÔN NHIỆT THÀNH TRONG SỨ VỤ