controls_toggle
player_volume
player_loop

Chúc Huy ngày càng đẹp trai và không xấu như bây giờ
Minna No Nihongo gửi tặng Huy xấu trai: Chúc Huy ngày càng đẹp trai