controls_toggle
player_volume
player_loop

Bé Lisa yêu dấu, "tục tưng" của huynh SVB. Lần đầu tiên huynh gặp muội, trái tim của huynh như đã trao cho muội. Hehehehe !!!...Muội có biết rằng từng đêm huynh cứ nhớ về muội, nhớ đến nỗi tim của huynh chịu hỗng có nỗi, đến nỗi sáng nào huynh cũng bị té giường vì huynh nằm mơ thấy muội. Hehehehe !!!...Nhiều đêm nằm bên cạnh mấy con ghệ mà lòng huynh đây cứ nhớ về muội. Muội, bé Lisa của huynh. Hehehe !!!...Giá như mà...giá như...mà thôi, nói qua nói lại nói hoài cũng chả hết vì trái tim của huynh yêu muội thiết tha. Hehehehe !!!...Không biết bé Lisa có hiểu cho lòng huynh không? Tỏ tình thì huynh đã tỏ tình xong rồi! Thôi thì bé Lisa ơi! Có gì để huynh đi mua sách về để học tỏ tình hé! Rồi có gì huynh về tò te với muội tiếp hé

Zai Ngoan Của Ngố :)) gửi tặng Đka Ngố Xgái: a Xin Nhỗi Mk ạ :(