controls_toggle
player_volume
player_loop

Một chữ thương thay cho lời hứa trọn một đời. Anh chúc em với tất cả những gì tốt nhất.
Chồng yêu vợ.

Du Nguyễn gửi tặng Lê Mai Hương: Best wish for you