controls_toggle
player_volume
player_loop

Chúc bạn ngủ ngon nha! Cảm ơn bạn vì tấm thiệp hôm trước bạn gửi cho mình!

Trần Thị Minh Huệ gửi tặng Nguyễn Đỗ Hạnh Nguyên: Cảm ơn bạn rất nhiều vì tấm thiệp hôm trước! ^_^