controls_toggle
player_volume
player_loop

Tiền đi có nhớ ví không.Ví ngồi há mỏ chờ trông tiền về.Tiền đi chẳng giữ lời thề.Đi rồi đi mãi có về nữa đâu.Chuyện rằng ở xứ đào hoa có thằng kính cận họ là NôBi....Ngu nên chẳng biết cái gì....Suốt ngày chỉ ngủ le bè quanh năm....Học hành thì cũng chả chăm....Nhưng mà được một dăm cái tài....Chơi dây có một không hai....Bắn súng thì chẳng ai sánh bằng....Suốt đời ăn nói lăng nhăng....Nên hay ăn đấm của thằng CHAIEN

minamiaki gửi tặng ví tiền của tui: tiền không nhớ ví à?hu hu