Người Có Tên gửi tặng Hồng Lê: Mới Quen

controls_toggle
player_volume
player_loop

a không biết viết gì cả... nghe nhạc với tấm lòng là e đủ hiểu r nhá ^^