controls_toggle
player_volume
player_loop

Chồng yêu à. Cảm ơn chồng yêu vì đã đến và nắm lấy tay vợ. Vợ yêu chồng. Hãy bên cạnh vợ cả cuộc đời này nhé.

Vợ mèo gửi tặng Chồng gấu: Yêu chồng nhiều lắm