Tao đã chờ lâu lắm rồi... Ngày chính thức được nói cho mày biết tất cả những suy nghĩ của tao. Tao RẤT RẤT YÊU mày!!!! Và mày... thằng chó! Tao còn chẳng thể nhớ nổi đã khóc vì cái loại mày bao nhiêu lần... Tao cũng chẳng hiểu vì sao có thể thích cái loại như mày...
Dù tao biết, sau vụ này, nếu mày không thích tao, thì tao mãi mãi chẳng thể tới gần mày...
Nhưng Đức Anh à... tao chỉ muốn nói: [MARQUEE][/MARQUEE]
Aiko Gwatan gửi tặng Trần Đức Anh: Tao thích mày!