Vợ tương lai đó là tất cả những gì tha thiết mà anh muốn gọi đến em
Vợ tương lai đó là tất cả những gì ao ước mà anh muốn hét thật lớn
Anh muốn cả thế giới biết em chính là vợ tương lai của anh
Và đừng ai âm thầm dã tâm cướp em xa khỏi cuộc đời anh
Anh muốn cả thế giới biết em chính là mạng sống của anh
Và anh sẽ liều mạng bất chấp tất cả để cứu lấy cuộc tình anh
Cuộc sống này vô cùng ngắn, đời người được mấy lần yêu
Có người mất cả 1 đời vẫn chưa tìm thấy 1 tình yêu
Ku Tí gửi tặng Vợ Nguyên: I Love U Foreve