Happy birthday! Chúc bạn Sinh nhật đầy áp yêu thuơng va tiếng cười, thêm tuổi, thêm hạnh phúc, thêm nhiều niềm vui nhé

Nguyễn Thành Đăng gửi tặng Trần Đăng Duật: Chúc mừng sinh nhật bạn !!